PRO RODIČE

- 27. 3. půjdeme do divadla, zaměřeno na AJ, vybíráme 60,- Kč, nebude 1. a 2. vyučovací hodina

- 4. 4., 5. 4. - upřesníme den konání, Ornita, vybíráme 65,-Kč

- 19. 4. se konají třídní schůzky, sejdeme se v 15:30

- 20. 4. bude probíhat Den Země

- 30. 4. a 7. 5. - volné dny pro žáky školy

- Začínáme vybírat doplatek na školu v přírodě - 1 170,-Kč

- Od 28. 2. si přezůvky dáváme do pytlíků, které si přineseme z domova.

- 30. 4. - 4. 5. 2018 - škola v přírodě, vybíráme 2 670,- a odkaz je https://www.hotel-semerink.cz/

- Do konce března - vybíráme 150,- na potřeby pro VV, PČ, ...

- 15. 5. 2018 pořádáme výlet, Botanicus Ostrá, ostatní si upřesníme později