4.B

Třídní učitelka: Mgr. Václava Petrásková 

                           peven@email.cz